τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου


-Έλα ρε για κόλντα που θα πάμε; Πάμε πλατεία;

-Άι άιιι!!! Τίπουτα δε θα εχ’..

-Όχι ρε. Οργανών’ φέτους ου Πουλιτιστικός «κατάσταση» μι φουτιά, φασουλάδα, κρασί, τουπούζοις και έτσι…

-Η γρουνουχαρά θα γιν΄; Είπαν τίπουτα;

-Εννοείται κλασικά!!!

-Μισό ρε φίλε κάποια φουνάζ’ τ’ μάνα μ΄..

-Μαρί Λέν΄άκουσεις; Θα καν΄ ου Πουλιτιστικός στου παζάρ΄ κόλντα όπους παλιά.


-Άντιιιι!!! Πως θέλου να γυρίσου να θυμθώ τα νιάτα μ΄, πάμι; Πες κι του Γιώρ΄ να πω κι ιγώ του θκόμ΄. Να διώ να πάρου κι τουν τρουβά μ΄αν δεν μι τουν έφαγι η βόρτιδα…

-Καλά ιγώ θα πάρου του φαναρούδι μ΄…

ΚΟΛΝΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου