τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του


·       Ρευστότητα 1 δισ. στους μικρομεσαίους από το Ταμείο Εγγυήσεων

Σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το Ταμείο Εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω του οποίου σχεδιάζεται να διοχευτευθεί ρευστότητα ύψους 1 δισ. ευρώ στις ελληνικές ΜμΕ έως το τέλος του 2013, με ευνοϊκά δάνεια από τις τράπεζες. Σκοπός του Ταμείου, είναι η άμεση χορήγηση κεφαλαίων για επενδύσεις και κεφαλαίο κίνησης και κατά προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λαμβάνουν βοήθεια από διαρθρωτικά ταμεία. Oι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση ενώ την τελική επιλογή για να δοθούν τα κεφάλαια θα την έχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Οι όροι των δανείων θα μοιάζουν με τα δάνεια που δίνει η ΕΤΕπ και δεν αφορά μόνο νέες επιχειρήσεις αλλά και παλαιές.

·       IKA-ΕΤΑΜ: Με 50 ημερομίσθια οι παροχές ασθενείας από τον ΕΟΠΥΥ

Με 50 ημερομίσθια θα καλύπτονται στο εξής από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι παροχές ασθένειας σε είδος, (ιατρική, οδοντιατρική και φαρμακευτική κάλυψη, νοσοκομειακή περίθαλψη κλπ), στους ασφαλισμένους και στα προστατευόμενα μέλη τους, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Η κάλυψη αφορά την περίοδο από 1-3-2012 έως 28-2-2013, ενώ οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τις 50 ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

  • Δεν είναι τεκμήριο οι ημιυπαίθριοι που έχουν "τακτοποιηθεί"
Οι διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος του τεκμηρίου δαπάνης των υπόγειων χώρων, των παταριών και των σοφιτών, που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4014/2011,  αποσύρονται από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο του φορολογικού διαλόγου που διενεργείται  στο Υπουργείο Οικονομικών και ύλη του υπό κατάρτιση Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.


·       ΙΚΑ: Οι ημερομηνίες για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
ΚΑΘΕ μήνα και όχι κάθε τρίμηνο θα υποβάλλονται οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις κοινών επιχειρήσεων από την 1-7-2012, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010. Όπως επισήμανε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης, η αλλαγή της περιόδου της υποβολής της ΑΠΔ από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τους οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους. Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος. - Η αναλυτική περιοδική δήλωση θα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου  ως εξής:

α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για αριθμό μητρώου που λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για αριθμό μητρώου σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
ιβ) Για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

  • Mε αυτοματοποιημένη διαδικασία η επιστροφή ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι ο νέος τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ να ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο. Εντός της εβδομάδας το υπουργείο Οικονομικών αναμένετια να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με την οποία θα προβλέπεται ο νέος τρόπος άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, με βάση την ημερομηνία της αίτησης αλλά και το αν είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.Σημειώνεται ότι το δημόσιο οφείλει ήδη επιστροφές ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ύψους 3 δισ. ευρώ ενώ μόνο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.Εξάλλου, στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι ο νέος τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ να ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο.


·       Μέσω διαδικτύου η υποβολή των μισθωτηρίων συμβολαίων αστικών ακινήτων.
Σύμφωνα με διάταξη του νομοσχεδίου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ", καθιερώνεται η ηλεκτρονική θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης ακινήτων, με σκοπό την ευχερέστερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την ελάφρυνση του εργασιακού φόρτου των Δ.Ο.Υ.. Η διάταξη αυτή αφορά όλα τα μισθωτήρια αστικών ακινήτων εφόσον το μίσθωμα που αναφέρεται σ΄ αυτά  είναι μεγαλύτερο από 100,00 ευρώ ανά μήνα.

  • Άμεση μείωση εισφορών στον ΟΑΕΕ

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους, εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και δεν καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που εγκρίθηκε την Πέμπτη από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31/12/2014 και από την αρχή του 2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας.

·       Πρόσκληση για ανανέωση εξαγωγικών επωνυμιών

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που η εξαγωγική τους επωνυμία καταχωρήθηκε ή ανανεώθηκε στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων αυτού,  το έτος  2009, ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η ανανέωση της εγγραφής των εξαγωγικών τους επωνυμιών. Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε ανανέωση και επιθυμούν να παραμείνει η επωνυμία τους καταχωρημένη στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, πρέπει, από 2-1-2012 έως 31-3-2012, να υποβάλουν Αίτηση Ανανέωσης στο  μητρώο του Επιμελητηρίου. Επισημαίνεται ότι όσες επιχειρήσεις δεν προβούν εμπρόθεσμα στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυμίας μέχρι 31-3-2012 διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

·       Πρόσκληση για ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Συμβούλων & Πρακτόρων & Συντονιστών

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων  των οποίων η άδεια τους λήγει στις 31/12/2011, ότι θα πρέπει να προβούνε στην ανανέωση της  έως 31/03/2012. Επισημαίνεται ότι  όσοι Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  δεν προβούν εμπρόθεσμα στην ανανέωση της άδειας τους μέχρι 31/03/2012 διαγράφονται από τα Ειδικά Μητρώα Ασφαλιστικών Συμβούλων, Συντονιστών  ή  Πρακτόρων. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειάς τους, στο τμήμα μητρώου του Επιμελητηρίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου