τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2013

Εκδήλωση "Οι αλλαγές στην Εργασία και οι προοπτικές κοινωνικής χειραφέτησ​ης"


Εκδήλωση
Οι αλλαγές στην Εργασία και οι προοπτικές κοινωνικής χειραφέτησης
ομιλητής: Περικλής Παυλίδης, καθηγητής ΑΠΘ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΦΛΕΒ 19:00
στο χώρο της Λέσχης (Εγνατία 98)

"Η καταστροφική πορεία της καπιταλιστικής κρίσης βιώνεται από τον εργαζόμενο άνθρωπο ως μια βαθιά υποτίμηση των παραγωγικών του δυνατοτήτων. Η ανεργία, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας από το κεφαλαίο, ο αυταρχισμός στην οργάνωση παραγωγής, η υποταγή όλων των πλευρών της κοινωνικής ζωής στη λογική του εμπορευματικού ανταγωνισμού δημιουργεί το καινούργιο πλαίσιο ηγεμονίας του κεφαλαίου πάνω στην οργάνωση της παραγωγής και ταυτόχρονα μια ιστορικών διαστάσεων καταπίεση των εργαζόμενων και διαχωρισμό τους από τον πλούτο και τον πολιτισμό που παράγουν. Αυτή η ζοφερή πραγματικότητα μεγεθύνεται  από την απουσία αποφασιστικών ταξικών αγώνων που να θεμελιώνονται πάνω στην προοπτική ανάδειξης των εργαζόμενων ως παραγωγών, σχεδιαστών και ρυθμιστών της κοινωνικής παραγωγής χωρίς τη διαμεσολάβηση του κεφαλαίου.


Όλα αυτά αποτελούν ολοκλήρωση της ιστορικής εξέλιξης, ένα είδος φυσικού νόμου, μια μοίρα που δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς; Ο εργαζόμενος θα είναι εσαεί υποταγμένος στη μερικότητα του καταμερισμού εργασίας, διαχωρισμένος από τους  όρους και τα μέσα με τα οποία πραγματοποιεί τις δραστηριότητές του; Οι αλλαγές στην εργασία και στα μέσα παραγωγής τις τελευταίες δεκαετίες, οι εξελίξεις στις επιστήμες, κυρίως την αυτοματοποίηση, τις τεχνολογίες πληροφορίας και τις μορφές ενέργειας, αναβαθμίζουν την πλευρά της διανοητικής εργασίας και διανοίγουν δρόμους, ώστε η παραγωγική διαδικασία να απελευθερωθεί από τα δεσμά του κεφαλαίου και ο εργαζόμενος να γίνει συνειδητός οργανωτής, σχεδιαστής και διευθυντής της κοινωνικής παραγωγής, να αναπτύξει ολόπλευρα τις δημιουργικές, γνωστικές και διανοητικές ικανότητές του, να γίνει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Μια διαδικασία βέβαια που για να ολοκληρωθεί απαιτεί την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, τη σοσιαλιστική κοινωνία..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου