τα εν οίκω... εν δήμω
Επικοινωνία: peramahalas@gmail.com

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘ1ΩΨ2-1ΞΕ)

Ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, εικοσι τριών (3) ατόμων στις εξής ειδικότητες:
1) ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων φορτηγών Γ'+Ε' κατηγορίας - αριθμός θέσεων τέσσερις (4).
2) ΔΕ Υδραυλικών - αριθμός θέσεων δύο (2).
3) ΔΕ Ηλεκτρολόγων - αριθμός θέσεων δύο (2).
4) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων διαμορφωτή γαιών (γκρέϊτερ) - αριθμός θέσεων μία (1)
5) ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων ελαστικοφόρου φορτωτή (JCB) - αριθμός θέσεων μία (1)
6) ΔΕ Τεχνιτών (οικοδομών) Νεκροταφείου - αριθμός θέσεων μία (1)
7) ΥΕ Εργατών/τριών καθαριότητας - αριθμός θέσεων δώδεκα (12)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Υποβολή αιτήσεων από 03/12/2015 έως και 14/12/2015 στις Δημοτικές Κοινότητες Ιερισσού (υπόψη κα. Φαραντοπούλου Χρ. τηλ. 2377350006), Αρναίας (υπόψη κα.Αργυρού Δ. τηλ. 2372350104) Μεγάλης Παναγίας (υπόψη κα. Δούκα  Κ. τηλ. 2372350202)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου